Dosering en instructies 

Grotamar 71

Voor preventief gebruik of lichte vervuilde diesel is 0,2 tot 0.5 liter Grotamar 71® per 1000 liter dieselbrandstof voldoende.

Wanneer de microbiologische vervuiling al zichtbaar is in de tanks of reeds technische problemen veroorzaakt, bv frequent verstopte filters, dan is een een shock dosering aan te raden. Gebruik 0,5 liter tot 1 liter Grotamar 71® per 1000 liter dieselbrandstof. 

Grotamar 71® kan het beste toegevoegd worden aan een ontwaterde tank die circa voor een derde gevuld is. Wanneer de tank afgevuld wordt, mengt het product zich. De dosering dient afgestemd te worden op de inhoud van de tank. In het geval van sterke verontreiniging verdient het aanbeveling eerst de tank te reinigen voordat Grotamar 71® wordt gebruikt.

Analyse-gegevens Kleur Helder, kleurloos - geelachtige vloeistof Geur Als ammoniak.

 


Dichtheid (20 °C) 1.049 – 1.069 g/ml 
Refractieve index (20 °C) 1.469 – 1.477 
Vlampunt (ISO 2719) > 100 °C 
Viscositeit (DIN 53 211) Flow time < 15 sec (20 °C).


Download